Organisatie

De stichting Partnersteden Almere is een vrijwilligersorganisatie met een vijftal bestuursleden.

De bestuurssamenstelling van de stichting Partnersteden Almere:

* Voorzitter: Robert Rinsma
* Secretariaat: Thea de Smaele
* Penningmeester: Ingrid van Maurik 
* Bestuurslid: Stephan Melein
* Bestuurslid: Jeanne van der Schalie

Voor informatie kunt u een mail sturen aan organisatie@youthgames.nl.