Financiële bijdrage

Voor uitwisselingen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs tussen Almere en haar partner- /vriendschapssteden is het mogelijk om een bijdrage in de kosten aan te vragen vanuit de stichting partnersteden Almere.

Er dient hiervoor een officiele aanvraag ingediend te worden. Deze dient voorzien te zijn van een gedetaillerde begroting.

Het verzoek kan per post of per mail ingestuurd worden.

Postadres: SPA, Beursjeskruidstraat 4, 1313DB Almere

Mail: 0rganisatie@youthgames.nl