Golfvereniging Almeerderhout

Hoe het balletje begon te rollen…

De heer Eric Citroen neemt in 1983 het initiatief voor een golfbaan, want uit gesprekken met de NGF blijkt in het Gooi en omstreken een grote interesse voor golf te bestaan. Zo wordt op 9 december Stichting Golfclub Almeerderhout opgericht. In het stichtingsbestuur nemen de heren E.P. Citroen, B. Molenaar, A.M. Veltenaar, J.P. Bel en H. Hellingman plaats. In De Gooi- en Eemlander worden belangstellenden opgeroepen zich aan te melden. Voor 25 gulden! De animo is overweldigend groot. Binnen drie jaar realiseert de Stichting alle plannen voor de bouw van een 18-holes baan, 9-holes Par-3 baan, driving range met oefenfaciliteiten en opstallen. Op 65 hectare gepachte grond. Het baanontwerp is van golfarchitect J. Dudok van Heel, het ontwerp van clubhuis en opstallen is van architect G. van Veen.

Vereniging

In Hotel De Witte Bergen in Laren wordt 13 juni 1986 de Vereniging Golfclub Almeerderhout opgericht. Het eerste bestuur, bestaande uit E.P. Citroen (voorzitter), J.M.M. van Donselaar (secretaris) en G.J. Swart (penningmeester), zet zich in voor een verenigingsbaan, dus een baan van en voor onze leden. Zij dienen een verzoek in bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) om lid te worden. De eerste manager en medewerkers treden in dienst. Contracten met pro’s, horeca en golfshop worden afgerond. De Hattemsche Golf en Country Club wijst ons als mentorclub de weg in ‘de golfwereld’.

De opbouw

Eric Citroen slaat 1 augustus 1987 de eerste drive, van de eerste tee, in aanwezigheid van liefst 600 belangstellenden. Het complex is nu officieel in gebruik. Aangezien het clubhuis nog niet volledig is voltooid, doet het greenkeepershouse tijdelijk dienst als clubgebouw. Een bruisend verenigingsleven komt op gang. Drie heren, P.M. van Ede (baancommissie), E. Borgers (wedstrijdcommissie), E. Huisman (handicap-regelcommissie), en mevrouw C. van den Bosch (clubhuiscommissie) completeren het eerste bestuur. Tijdens clubwedstrijden leren leden elkaar op gezellige wijze snel kennen. Nog niet golfspelende, nieuwe leden worden klassikaal klaargestoomd voor het GVB-theorie examen. De feestelijke opening van het clubhuis, op 3 januari 1988 door burgemeester C. de Cloe, vormt de afronding van het laatste bouwwerk. Het complex wordt door de Stichting aan de Vereniging in huur overgedragen: de 18-holes baan wordt in gebruik genomen. Het aantal leden bedraagt dan al ruim 700. Dat ledental is opgelopen tot 850 wanneer de Vereniging toeleeft naar het officiële openingsweekend.